ชนิด:
ระบบเผาไหม้แบบ TVCS
รุ่น:
RT120ESE
ยี่ห้อ:
คูโบต้า
 
 
เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลังเหมาะสำหรับรถอีแต๋น

ชนิด:
ระบบเผาไหม้แบบ TVCS
รุ่น:
RT80ES RT90ES RT100ES
RT110ES RT120ES
ยี่ห้อ:
คูโบต้า
 
 
เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลัง
เอนกประสงค์ พร้อมระบบสตาร์ทแบบมอเตอร์

ชนิด:
ระบบเผาไหม้แบบ TVCS
รุ่น:
RT120ESE
ยี่ห้อ:
คูโบต้า
 
 
เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลังเหมาะสำหรับรถอีแต๋น

ระบบเผาไหม้แบบ Di

 

   

 

 

 

ชนิด:
ระบบเผาไหม้แบบ Di

รุ่น:
RT100 Plus-DI RT110Plus-DI
RT120Plus-DI RT140DI

ยี่ห้อ:
สยามคูโบต้า

 

 

เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลัง
เอนกประสงค์

   
 

 

ชนิด:
ระบบเผาไหม้แบบ Di
รุ่น:
RT100 DI Plus-ES RT110DI-ES
RT120DI-ES RT140DI-ES
ยี่ห้อ:
สยามคูโบต้า
 
 
เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลัง
เอนกประสงค์
   
   

ชนิด:
ระบบเผาไหม้แบบ Di
รุ่น:
RT125DI Plus-ESE RT140DI Plus-ESE
ยี่ห้อ:
สยามคูโบต้า
 
 
เครื่องยนต์ดีเซลต้นกำลัง
เหมาะสำหรับรถอีแต๋น

copyright ©2008. by rgm. allright reserved.


Current Pageid = 13